Postavljanje auto folija

Datum objave

17.04.2021 17:00

Molimo upišite model i godište Vašeg vozila

Audi a4 2011

Koju vrstu folije želite postaviti?

Ostalo: Karbon folija

Na koliko prozora želite postaviti foliju?

Ostalo: Karbon folija

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Crna mat