Usluga masaže

Datum objave

29.11.2016 17:25

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibinost,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži

Koliko dugo želite da traje masaža?

90 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

sta dobijem uz masazu?