Popravak limenih krovova

Datum objave

28.04.2021 20:24

Koliki dio u m2 je potrebno popraviti?

Nisam siguran/na

Vrsta usluge/oštećenja

Krov prokišnjava

Molimo opišite detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Krovni prozor na limenom krovu prokišnjava

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je