Izrada stepenica

Datum objave

03.05.2021 17:03

Da li su u pitanju unutrašnje ili vanjske stepenice?

Unutrašnje stepenice,

Od kojeg materijala želite izraditi stepenice?

Drvo,

Na koliko etaža želite postaviti stepenice?

Na dvije etaže

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi sav potreban materijal i dijelove

Da li želite dodatnu uslugu?

Ne, nije potrebna dodatna usluga,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je