Servis i održavanje septičkih jama

Datum objave

05.05.2021 12:13

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

3

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pražnjenje tenka

Koju vrstu problema imate?

Ne postoji problem, potreban je samo redovni servis

Vrsta septičke jame

Septička jama sa tenkom

Koji dio je potrebno servisirati?

Septički tenk

Kojeg kapaciteta je septički tank?

Od 1000 - 5000 l

Kada ste zadnji put radili servis?

Ostalo:

Koliko dugo ovaj problem postoji?

Odnedavno

Da li ćete Vi obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi sve što je potrebno

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana