Postavljanje prekidača i utičnica

Datum objave

07.05.2021 16:47

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pomjeranje prekidača ili utičnice na drugu lokaciju

Koliko utičnica je potrebno postaviti?

1

Koliko prekidača je potrebno postaviti?

Ostalo: Zamijeniti kabal od pegle za kosu

U kojim prostorijama je potrebno postaviti prekidače ili utičnice?

Ostalo: Kabal od pegle za kosu ne radi tj gubi kontakt negdje,

Da li na mjestu nove instalacije postoji priključak?

Da

Gdje se nalazi kutija sa osiguračima?

Ostalo: Pegla

Da li ćete Vi obezbijediti potrebne dijelove i materijal?

Ne, potrebno je da izvođač rada obezbijedi dijelove i materijal

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

U pitanju je zamjena kabla od pegle jer odavno gubi kontakt ,pegla je ispravna kabaal nije ,mora se kabal pritisnuti kako bi pegla radila ( pegla za kosu ) i kabal je pukao