Postavljanje estriha

Datum objave

12.05.2021 09:54

Koju vrstu estriha želite?

Suhi estrih

Na koliko površinu je potrebno nanošenje estriha?

Manje od 20 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Estrih na terasi ispred vanjskih vrata veličine 13 kvadratnih metara.