Prijevoz putnika

Datum objave

13.05.2021 13:42

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u oba pravca

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Manje od 5 putnika

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u jednom pravcu

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Manje od 5 putnika

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

Samo prevoz 18.5.2021

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Automobil

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Sarajevo (Malta), 18.5.2021, jutarnji termin nije fiksno

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Bihac

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je