Čišćenje dimnjaka

Datum objave

19.05.2021 02:36

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Čišćenje dimnjaka sa sabiračem čađi za domaćinstva,

Kojeg promjera su cijevi/dimnjak?

Od 18 - 25 cm

Koliko dimnjaka/cijevi je potrebno očistiti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana