Statistička analiza

Datum objave

19.05.2021 11:42

Koja vrsta statističke obrade Vam je potrebna?

Ostalo: Forest plot analiza,

Zbog čega Vam je potrebna analiza?

Magistarski rad

Molimo malo detaljnije opišite uslugu koja Vam je potrebna

Pozdrav, Trenutno sam u procesu izrade svog magistarskog rada kojeg radim u vidu preglednog rada literature. U okviru svog rada, potrebna mi je Forest plot analiza. Pošto se prvi put bavim izradom rada na ovaj način, možete li mi dati upute koje podatke bih trebala imati da bi Forest plot analiza bila tačna? Također, koja bi bila cijena istoimene usluge?

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je