Popravak fasade

Datum objave

21.05.2021 01:12

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: potrebno prnje fasade koja nije oštećenja nego samo prljava,

Postojeća fasada

Nisam siguran/na

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je