Izvođenje radova bagerom

Datum objave

23.05.2021 11:00

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Imate dodati još neke informacije?

Potrebno mi je čišćenje 10 metara korita potoka Mošćanica na Faletićima,,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Uklanjanje otpada, Iskopavanje,

Da li Vam je potrebno odvoženje otpada?

Da, potreban je odvoz otpada,