Sklapanje namještaja

Datum objave

25.05.2021 10:12

Koliko predmeta je potrebno sklopiti?

1

Koju vrstu namještaja je potrebno sklopiti?

Ostalo: FOTELJA ZA MASAZU,

Da li imate upute za montažu namještaja?

Da

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

sdresa je stara Pruga Zivinice. Potrebno je sastaviti masaznu fotelju po uputama