Postavljanje/zamjena garažnih vrata

Datum objave

25.05.2021 11:56

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Popravka

Koja je veličina garažnih vrata?

Za jedno auto

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač rada obezbijedi materijal i dijelove

Materijal vrata

Aluminijum, Nisam siguran/na,

Na koji način se vrata otvaraju?

Ostalo: Dvokrilna vrata

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Nisu mi potrebne dodatne usluge

Vrsta objekta

Samostalni garažni objekat

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno