Stolarski radovi

Datum objave

31.05.2021 17:18

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Prepravka kreveta

Na kojem predmetu je potreban rad?

Ostalo: Kreveti,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana