Ugradnja septičke jame

Datum objave

01.06.2021 23:22

Koju vrstu septičke jame želite ugraditi?

Septička jama sa tankom

Koliki kapacitet septička jama treba da ima?

Od 1000 - 5000 l

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

4

Kada Vam je potrebna ugradnja?

Ostalo: Po dogovoru

Postoji li lokacija i instalacije za septičku jamu?

Ne, ne postoji ni lokacija ni instalacije

Kada Vam treba odabrana usluga?

15-07-2021