Usluge lektora

Datum objave

02.06.2021 10:21

Šta je potrebno lektorisati?

Knjiga,

Koliko stranica je potrebno lektorisati?

Preko 200

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Kolika je cijena za 294 str.?