Popravak centralnog grijanja

Datum objave

09.06.2021 20:06

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak radijatora,

Koju vrstu energenta koristite?

Ostalo: Centralno grijanje,

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Stambena zgrada,

Imate dodati još neke informacije?

Popravak radijatora koji curi na ventilu Zamjena dva ventila na drugim radijatorima Postavljanje novog radijatora sa 4 rebra,