Ostale dimnjačarske usluge

Datum objave

11.06.2021 21:29

Promjer dimnjaka/snaga peći

Ostalo: Zanima me cijena usluga pregleda dimnjaka kamerom i, eventualne sanacije.,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Kontrolni pregled ispravnosti dimnjaka,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Zanimaju me cijene pregleda ispravnosti dimnjaka i eventualne sanacije u slučaju postojanja napuknuća.