Sanacija i obrada betonirane površine

Datum objave

15.06.2021 21:44

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ravnjanje betona,

Koja je približna kvadratura potrebnih radova?

Manje od 50 m2

Koja lokacija radova je u pitanju?

Unutrašnji radovi

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je