Zavarivanje (varenje)

Datum objave

18.06.2021 12:44

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Opšte zavarivanje / prerada metala,

Koji metal/i će biti u upotrebi?

Nisam siguran/na,

Gdje će se radovi odvijati?

Unutra

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno