Časovi iz MS Excela

Datum objave

23.06.2021 19:43

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja MS Excela?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Srijeda,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno