Prijevoz putnika

Datum objave

25.06.2021 23:51

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u jednom pravcu

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Manje od 5 putnika

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

01.07.

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Kombi

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

sarajevo 01.07

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

zavidovici

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

ne

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

ne