Usluga pisanja

Datum objave

29.06.2021 21:33

Vrsta usluge koja Vam je potrebna

Ostalo: Pisanje seminarskog rada,

Koliko stranica je potrebno napisati?

3 - 4 stranice

Za koji sektor je potrebna ova usluga?

Obrazovni sektor,

Koliko često će Vam biti potrebna ova usluga?

Samo jednom

Molimo opišite Vaš projekat detaljnije

Potrebno je u seminarskom radu staviti takt i blok gdje treba.

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno