Popravak frižidera i rashladnih vitrina

Datum objave

30.06.2021 14:53

Koja vrsta problema je u pitanju?

Ostalo: Potrebno prestaviti motor od vitrine van prostora.,

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Ostalo: Rashladna vitrina - trgovinska

Koliko dugo problem postoji?

Odnedavno

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Da, uz pomoć stručnjaka

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Poslovni prostor

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Lokacija Sarajevo