Časovi pjevanja

Datum objave

03.07.2021 21:37

Imate li prethodnog iskustva?

Bez formalnog obrazovanja, sam/a sam učio/la pjevanje

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Srijeda, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Ako moze cijena casa