Popravak i zamjena elektroinstalacija

Datum objave

08.07.2021 11:06

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Potreban KOntakt

Koja vrsta instalacije je u pitanju?

Ostalo: Potreban Kontakt,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Ostalo: Potreban kontakt

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Potreban kotakt elektricaraBugojno i okolina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je