Procjena vrijednosti umjetnina

Datum objave

08.07.2021 23:34

Za koju vrstu umjetničkog djela je potrebna procjena?

Slika,

Za koliko predmeta je potrebna procjena?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je