Postavljanje auto folija

Datum objave

13.07.2021 21:44

Molimo upišite model i godište Vašeg vozila

Bmw 3 god. 2019 limuzina foliranje bez krova

Koju vrstu folije želite postaviti?

Zaštitnu za lak i boju vozila

Na koliko prozora želite postaviti foliju?

Ostalo: Ni jedan

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je