Postavljanje sanitarija

Datum objave

14.07.2021 14:08

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti sav potreban materijal i dijelove,

Koje sanitarije je potrebno postaviti?

WC školjka,

Imate dodati još neke informacije?

Postaviti bojler (stari je skinut) wc solju i vodokotlic.,

Koliko sanitarija ukupno je potrebno postaviti?

1,

Da li su već postavljene instalacije?

Da, postavljene su vodovodne i kanalizacione instalacije,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,