Prijevoz putnika

Datum objave

25.07.2021 21:08

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u jednom pravcu

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Manje od 5 putnika

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

31-07-2021 Mostar-Sarajevo aerodrom da stigne do 7,30’ujutru

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Automobil

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Dvije odrasle osobe i 2 djece

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Mostar-Sarajevo aerodrom

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

Ne

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

31-07-2021

Imate li dodati još neke informacije?

Cijena ?