Postavljanje sanitarija

Datum objave

26.07.2021 12:08

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti sav potreban materijal i dijelove,

Koje sanitarije je potrebno postaviti?

WC školjka,

Imate dodati još neke informacije?

Postaviti bojler, lavabo, šolju i vodokotlić. Sve je skinuto, samo postaviti novo.,

Koliko sanitarija ukupno je potrebno postaviti?

3,

Da li su već postavljene instalacije?

Da, postavljene su vodovodne i kanalizacione instalacije,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,