Prevodilac španskog jezika

Datum objave

05.08.2021 20:46

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: postovana saro. Da li ste zainteresovani da vas obucimo i da budete free lance turisticki vodic na spanskom jeziku?

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: ,

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

Ostalo:

U kojem formatu se nalazi dokument?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je