Konfiguracija i postavljanje rutera

Datum objave

11.08.2021 09:36

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje,

Da li Vam je ova usluga potrebna u privatne ili poslovne svrhe?

Privatne svrhe

Imate li svu potrebnu opremu? (npr. usmjerivači, modemi, konektori, žice, itd)

Potrebna mi je preporuka tehničara za kupovinu opreme

Koliko rutera je potrebno konfigurisati/postaviti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Zbog problema sa jačinom internet signala treba savjet i pomoć oko umrežavanja rootera u stanu