Procjena vrijednosti umjetnina

Datum objave

14.08.2021 15:01

Za koju vrstu umjetničkog djela je potrebna procjena?

Ostalo: Antik vaga,

Za koliko predmeta je potrebna procjena?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno