Sanacija i obrada betonirane površine

Datum objave

15.08.2021 10:35

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Rezanje betona,

Koja je približna kvadratura potrebnih radova?

Manje od 50 m2

Koja lokacija radova je u pitanju?

Unutrašnji radovi

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno izvrsiti rezanje betona _ izrezivanje vrata 80x200 cm,debljina zida 12cm I da se odveze otpad!