Procjena vrijednosti umjetnina

Datum objave

16.08.2021 18:49

Za koju vrstu umjetničkog djela je potrebna procjena?

Slika,

Za koliko predmeta je potrebna procjena?

Ostalo: 10

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno