Usluge lektora

Datum objave

31.08.2021 09:58

Šta je potrebno lektorisati?

Knjiga,

Koliko stranica je potrebno lektorisati?

100 - 200

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

pregled završene knjige