Servis i održavanje septičkih jama

Datum objave

08.09.2021 11:21

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

3

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pražnjenje tenka

Koju vrstu problema imate?

Zadržavanje tekućina i otpada

Vrsta septičke jame

Septička jama sa tenkom

Koji dio je potrebno servisirati?

Septički tenk

Kojeg kapaciteta je septički tank?

Od 5000 - 10 000 l

Kada ste zadnji put radili servis?

Prije više od 2 godine

Koliko dugo ovaj problem postoji?

Ne postoji problem, potrebno je samo redovno održavanje

Da li ćete Vi obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Da, obezbijedit ću potrebni materijal i dodatne dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno