Stolarski radovi

Datum objave

11.09.2021 08:43

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada

Na kojem predmetu je potreban rad?

Ostalo: ,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno