Prijevoz putnika

Datum objave

13.09.2021 16:01

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u oba pravca

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

5

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

Jedan dan

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Kombi

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Rodoc, Kolonija, 06h, 18.09.2021.

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Sarajevo

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

Sarajevo, 18.09.2021., 19h

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

18-09-2021