Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

13.09.2021 18:21

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod, Ostalo: Dobar Dan potrebno nam je prevod dokumenata koje nam je dostavila bolnica Cazin na engleski jezik da lì radite te stvari,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Obični tekst

U kojem formatu se dokument nalazi?

PDF dokument

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

4

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno