Popravak Apple računara

Datum objave

14.09.2021 17:19

Za koju vrstu uređaja je potreban popravak?

iMac,

Vrsta operativnog sistema

Ostalo: CATALINA

Koja vrsta kvara je u pitanju?

Hardver

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Molim Vas, ako još radite kontaktirajte me na 061-72 66 73