Usluga štampanja

Datum objave

30.11.2016 17:50

Šta Vam je potrebno odštampati?

Novine,

Na kojem formatu papira?

A4(210x297mm)

Molimo upišite koliko komada Vam je potrebno

200

Molimo upišite broj stranica

24

Koja vrsta uveza je potrebna?

Ostalo: klamerovano / heftano kao sveska

Na kojoj debljini papira je potrebna štampa?

100 gr

Koji kolorit štampe je potreban?

Obostrani kolor

Koja završna obrada je potrebna?

Ništa od ponuđenog,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

priprema je spremna