Sklapanje namještaja

Datum objave

18.09.2021 13:01

Koliko predmeta je potrebno sklopiti?

2

Koju vrstu namještaja je potrebno sklopiti?

Ormar,

Da li imate upute za montažu namještaja?

Da

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

19-09-2021