Čišćenje poslovnog prostora

Datum objave

28.09.2021 13:53

Vrsta poslovnog prostora

Ostalo: Škola,

Da li će poslovni prostor biti okupiran tokom čišćenja?

Da

Koliko često Vam je potrebna usluga čišćenja?

Ostalo: dva puta dnevno

Koja je približna kvadratura prostora?

300 - 400 m2

Broj kupatila / WC

2

Koliko prozora je potrebno očistiti?

0

Koliko stepenica ima Vaš poslovni prostor?

Poslovni prostor je na jednoj etaži

Da li ćete Vi obezbijediti opremu i potrošni materijal za čišćenje?

Da

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno