Nošenje teških predmeta/stvari

Datum objave

30.09.2021 09:22

Molimo upišite koju vrstu stvari / predmeta Vam je potrebno prenijeti?

Pijesak, Kamen, grede

Molimo upišite adresu utovara

Korcula

Koja je udaljenost istovara stvari?

Unutar istog objekta

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Na Korculi Da ima pasos I potvrdu o vakcinaciji