Instrukcije iz njemačkog jezika

Datum objave

06.10.2021 15:34

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?

Ostalo: Potrebni su.mi casovi mislim privatno..radite li privatno i moze li vas roj

Kojim danima su potrebne instrukcije?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme su potrebne instrukcije?

Prije 9 h, Između 12 - 15 h, Između 15 - 18 h, Poslije 18 h, Ostalo: ,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u domu osobe koja ih pruža,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Broj telefona da ostvarimo kontakt