Iznajmljivanje i montiranje skela

Datum objave

06.10.2021 16:59

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Iznajmljivanje skele, Montaža skele, Demontaža skele,

Na koji vremenski period Vam je potrebna skela?

Manje od 7 dana

Za koju vrstu objekta Vam je potrebna skela?

Stambena zgrada

Na koliko etaža će skela biti postavljena?

Na dvije etaže

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno