Krečenje

Datum objave

09.10.2021 15:09

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

56 m2 je prostor, a površina zida je oko 120 m2

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana